Waarvoor te vragen

We werken met BRZO bedrijven aan het ontwikkelen van eigenaarschap en leiderschap met betrekking tot veiligheid. Met als doel dat veiligheid een ' state of the mind ' wordt. Trainen van veilige gedragspatronen is een belangrijk onderdeel van ons werk. Evenals het organiseren van safety bijeenkomsten, waarin leidinggevenden en medewerkers die obstervatierondes lopen, met elkaar bepreken hoe ze medewerkers aanmoedigen tot gewenst gedrag en onveilig gedrag ontmoedigen.

Het van elkaar leren en elkaar aanspreken is een kenmerk van een veilige organisatie. Deze steunt op drie pijlers:

1. Duidelijkheid ( over taken, verwachtingen, procedures, beloningen, sancties; hoe te handelen bij wijzigingen, risico' s en de gevolgen);

2. Eigenaarschap ( zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt);

3. Interventies plegen ( in gesprek gaan met collega over veilig werken; observatierondes lopen; jobcoaching, doen van laatste minuut risico analyses,taak risico analyse en hier gevolgen aan verbinden).

Bron: Hearts and Minds, Shell programma.

De uitgangspunten van H&M vinden we in vele andere organisaties als Exxon Mobil, Akzo Nobel, Organik Kimya, Teijin Aramid, Elementis terug als basis van hun veiligheidsprogramma's.